Projekta mērķis bija – apkopot un popularizēt tradicionālās kultūras materiālus par Balvu rajonu un sagatavoto datu bāzi ievietot bibliotēkas mājas lapā (http://www.balvurcb.lv).
 
Sākotnēji datu bāzē tiks iekļauti ap 250 objektiem un personām – etnogrāfiskajiem un folkloras ansambļiem, baznīcām, muižām, amatniekiem, māksliniekiem un tautas mūziķiem. Jāpiemin arī Latgales nemateriālās tradicionālās kultūras mantojums – psalmi (saļmas) un maija dziedājumi pie krustiem. Izveidotā datu bāze noteikti tiks turpināta un papildināta.
 
Datu bāzes izveidi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
Informāciju sagatavoja:
Ināra Bobrova
Balvu rajona Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja
Tālr.: 64522110