Lai lauztu vecos stereotipus par bibliotēku kā vecu ēku ar čīkstošām kāpnēm un apputējušiem grāmatu plauktiem, tika izveidota izstāde “21.gadsimta bibliotēka”. Tajā interesenti varēja iepazīties ar mūsdienu bibliotēku vizualizāciju, kā arī informācijas meklēšanas un atspoguļošanas iespējām.

 

Lai dalītos savās pārdomās par kādu izlasīto grāmatu, bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja izvēlēties grāmatu no VRK Bibliotēkas nodaļas fonda un novietot “Tautas grāmatu plauktā”, kas popularizē bibliotēkas fondu, veicina sadarbību un kopības sajūtu grāmatmīļu vidū.

 

Norisinājās akcija “Grāmata vislabākā dāvana bibliotēkai!”. Katru gadu mūsu grāmatu lasītāji tiek aicināti dalīties savā lasītpriekā un uzdāvināt bibliotēkai grāmatu. Tādā veidā bibliotēkas krājumi tika papildināti ar 11 jaunieguvumiem.

 

Apkopojot aptaujas “Vislasītākās grāmatas 2015.gadā” rezultātus, tika noskaidrotas visvairāk lasītās mācību un daiļliteratūras grāmatas. Sadarbībā ar VRK Robežsargu skolas Otrās mācību rotas 23.grupas kadetiem tika rīkota aktivitāte “Asini prātu”, t.i. kadeti varēja iepazīties ar dažādām galda spēlēm un piedalīties konkursā, ar mērķi attīstīt loģisko domāšanu un veicināt komandas garu. Galveno vietu ieguvēji saņēma balvas  grāmatas.

 

Bibliotēku nedēļas noslēgumā notika radošā pēcpusdiena “Dekupāžas maģija”, kuru vadīja VRK Bibliotēkas nodaļas vecākā speciāliste S.Naglinska, ar mērķi iepazīstināt klātesošos ar iespēju ikdienā pierastas lietas padarīt unikālas. Radošās darbnīcas izstādi var apskatīt VRK Bibliotēkas nodaļas lasītavā.

 

Paldies visiem VRK Bibliotēku nedēļas apmeklētājiem, kuri piedalījās, atbalstīja un izteica atsaucību par Bibliotēku nedēļu, kā arī papildināja bibliotēkas krājumus ar grāmatu dāvinājumiem!