Valsts budžeta finansiālo atbalstu ir ieguvuši 42 projekti: 37 – no pašvaldību muzejiem, 5 – no privātajiem un autonomajiem muzejiem.

 

Nacionālā muzeju krājuma glabāšanas apstākļu uzlabošana – krātuvju papildināšana ar mūsdienīgu aprīkojumu izveide, atbilstoša mikroklimata nodrošināšana un drošības uzlabošana muzeju krātuvēs – plānota divdesmit vienā projekta pieteikumā. Vienpadsmit muzeju projektos iecerēta jaunu ekspozīciju dizaina izstrāde un esošo ekspozīciju modernizācija. Deviņi projekti paredz nozīmīgu muzeja priekšmetu konservāciju un restaurāciju, kas ļaus tos izmantot muzeju komunikācijas darbā, iekļaujot izstādēs un ekspozīcijās. Viens pieteikums paredz Ventspils muzeja krājumā esošo arheoloģisko priekšmetu izpēti.

Kopumā muzeju projektiem Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai 2014. gadā no valsts budžeta tiks piešķirti 79 217 euro.

Atbalstītie projekti

Muzeju likums nosaka, ka Nacionālo muzeju krājumu veido valsts, pašvaldību un akreditēto autonomo un privāto muzeju pamatkrājumā esošie priekšmeti. Nacionālais muzeju krājums ir nacionālā bagātība, kas atrodas valsts aizsardzībā. Muzeju likums paredz, ka Kultūras ministrija piešķir valsts budžeta līdzekļus Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai. Finansējuma piešķiršana tiek organizēta konkursa veidā.