Būsim priecīgi, ja kāds vēlēsies bibliotēkai dāvināt politiski / sabiedriski / kulturāli nozīmīgu latviešu trimdas organizāciju / notikumu ierakstus – audiokasetes, CD un sevišķi – videokasetes un DVD. Tie, piemēram, varētu būt Dziesmu svētku, valdes sēžu ieraksti, trimdas latviešu veidotās dokumentālās filmas vai citi materiāli. Bibliotēkā ir labi krājuma glabāšanas apstākļi, un mēs pakāpeniski organizējam arī šo materiālu digitalizāciju, lai tie būtu pieejami gan pētniekiem, gan plašākai sabiedrībai.

Ja Jums ir interese piedalīties vai jautājumi, lūdzam sazināties ar:
Zani Grosu, LNB Audiovizuālās lasītavas vadītāju (zane.grosa@lnb.lv)
vai
Annu Muhku, LNB Korporatīvās komunikācijas vadītāju (anna.muhka@lnb.lv)