Katru gadu kāda no SBJLP dalībvalstīm izvēlas tēmu un uzaicina kādu savas valsts pazīstamu autoru uzrakstīt vēstījumu pasaules bērniem, savukārt mākslinieks zīmē atbilstošu plakātu. Šie materiāli noder publikācijām presē, kā arī tiek pielietoti dažādos pasākumos bibliotēkās grāmatu popularitātes un lasīšanas veicināšanai.
 

2009. gadā pasaulē izskan Ēģiptes piedāvātais vēstījums visiem bērniem "Es esmu pasaule", tā autors ir Hani D. El-Masri, viņš arī ilustrējis plakātu.
 
Es esmu pasaule
 
Es esmu pasaule, un pasaule esmu es
Cauri savai grāmatai
Es varu būt jebkas, kas vien vēlos.
Vārdi un bildes, dzeja un proza
Vediet mani gan uz tālām, gan tuvām vietām.
 
Sultānu un zelta zemēs
Atklāj tūkstoš stāstu.
Lidojoši paklāji, burvju lampas,
Džini, vampīri un Simbads
Stāsta noslēpumus Šeherezādei.
 
Ar katru vārdu un katru lappusi
Es ceļoju cauri laikam un telpai.
Un uz fantāzijas spārniem
Mans gars šķērso zemi un jūru.
 
Jo vairāk es lasu, jo es zinu,
Ka ar savu grāmatu
Es vienmēr būšu
Labākajā sabiedrībā.
 
No 2. aprīļa datuma Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centrā var skatīt izstādi "Es esmu pasaule: 2008. gadā Latvijā izdotās bērnu grāmatas". Izstāde atspoguļo 2008. gada latviešu bērnu literatūras kopainu. Visi aicināti nākt un apskatīties, cik liels grāmatu koks 2008. gadā ir izaudzis.
Svarīga Starptautiskās bērnu grāmatu dienas daļa allaž ir tradicionālā Pavasara konference par bērnu literatūras un bibliotekārā darba jautājumiem, kas šogad plānota maija vidū.

Informāciju sagatavoja:

Iveta Krūmiņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67969142