Vide, ilgtspēja un bibliotēkas (Environment, Sustainability and Libraries, ENSULIB) ir Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (The International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) interešu grupa. Šogad, pateicoties De Gruyter Publishing finansiālajam atbalstam, jau piekto reizi tika izsludināta IFLA Zaļās bibliotēkas balva (IFLA Green Library Award). Balvai tika pieteiktas vairāk nekā 50 bibliotēkas no visas pasaules: Argentīnas, Austrijas, Beļģijas, Baltkrievijas, Brazīlijas, Bulgārijas, Ķīnas, Kostarikas, Horvātijas, Ēģiptes, Ekvadoras, Francijas, Ķīnas, Kubas, Ungārijas, Indijas, Irānas, Kenijas, Lietuvas, Nepālas, Norvēģijas, Pakistānas, Filipīnām, Portugāles, Krievijas, Senegālas, Slovākijas, Šrilankas, Šveices, Dienvidāfrikas, Taizemes, Ukrainas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Lielbritānijas un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Lēmuma pieņemšanā bija iesaistīti vairāk nekā 30 cilvēki – gan bibliotēku un informācijas zinātnes studenti, gan speciālisti no publiskajām un akadēmiskajām bibliotēkām, gan arhitekti.

Šī gada IFLA Zaļās bibliotēkas balvas saņēmēja ir Rangsitas Universitātes bibliotēka (Taizeme) ar pieteikumu: “Rangsit University Library and Sustainable Environment Management Report”.

Rangsitas Universitātes bibliotēka ir privāta iestāde, taču tā ir pieejama ne tikai skolotājiem un studentiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem. Sabiedrības izglītošanas nolūkā bibliotēka rīko aktivitātes, lai popularizētu vides ilgtspējīgas pārvaldības principus. Bibliotēka ir izvirzījusi ilgtspējīgas attīstības mērķus kā pārvaldības ietvaru, un tie atspoguļojas viņu profesionālajā, sistemātiskajā un labi dokumentētajā pieejā. Ilgtspējība caurstrāvo gandrīz visu bibliotēkas infrastruktūru, darbības un izglītības mērķus. Bibliotēka uzrauga enerģijas, papīra, ūdens patēriņu un veic citas aktivitātes, kas ļauj novērtēt, cik veiksmīgi mērķi tiek sasniegti. Lasīt vairāk.

IFLA Zaļās bibliotēkas balva tiks pasniegta Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā (World Library and Information Congress, WLIC) Dublinā, Īrijā, īpašas balvu pasniegšanas sesijas laikā, kas notiks 2020. gada 18. augustā.

IFLA Zaļās bibliotēkas balvas pretendentu TOP 5

Ķīna, Hangžou publiskā bibliotēka (Hangzhou Public Library), “Our Green Mission Defend the City: Hangzhou Public Library’s Approach by Establishing Environment Branch to Get Involved”

Hangžou publiskā bibliotēka ir unikāla ar to, ka tā atrodas uz zemes, kur iepriekš atradies poligons, un piedāvā tuvējo atkritumu poligonu pakalpojumu apskatu. Arhitektoniski bibliotēka saplūst ar savu dabisko apkārtni, izmantojot inovatīvus zaļos risinājumus apgaismojumam, apkurei, mēbelēm, pārstrādei un augu audzēšanai telpās. Personāls daudz strādā ar Hangžou sabiedrības izglītošanu, izmantojot dažādas programmas un nodarbības par vietējām vides problēmām, kas ir nozīmīgas arī pasaules mērogā. Lasīt vairāk.

 

 

 

Horvātija, Šibenikas Juraj Šižgorić publiskā bibliotēka, “Project Green Library”

Publiskā bibliotēka, kura iesaistās sabiedrības ilgtspējas veicināšanā, sākot ar videi draudzīgu ēku un bibliotēkas krājumu, beidzot ar programmām, kas uzlabo iedzīvotāju garīgo un fizisko labsajūtu. Veselīga dzīvesveida izglītības programmās ietilpst mākslas radošās darbnīcas, kurās ietverts ilgtspējas koncepts, konkursi par ekoloģiju, filmu seansi u. c. Lasīt vairāk.

 

 

Ungārija, Budapeštas Ezüsthegy bibliotēka, “Library in the Garden, Garden in the Library – Green Complexity in the Life of a Public Library”

Šīs bibliotēkas galvenā iezīme ir ekoloģiskā izpratne. Bibliotēkā ir izveidots “Eko stūris”, zāļu dārzs un zāļu tēju istaba, mācību dārzs un sēklu bibliotēka. Bibliotēka apkalpo plašu un daudzveidīgu auditoriju, akcentējot kopienas stiprināšanas, veselīga dzīvesveida un kultūras aktivitātes. Savās aktivitātēs bibliotēka regulāri sadarbojas ar vietējām NVO un pašvaldību iestādēm, kā arī ir īstenojusi plašu zaļās renovācijas programmu. Lasīt vairāk.

 

Senegāla, Lambaye mācību centrs, “An Ecological Learning Center”

Senegālas mācību centrā Lambaye ir skaidra izpratne par ilgtspēju, un tā darbība ir vērsta uz praktisku atbalstu vietējai kopienai un sabiedrībai. Centrs Lambaye ir viens no retajiem balvas pretendentiem, kas atrodas lauku vidē un strādā ar nabadzīgo cilvēku būtiskākajām vajadzībām ekoloģiski neaizsargātā reģionā. Zaļā domāšana caurstrāvo visus fiziskās infrastruktūras aspektus, ieskaitot lietus ūdens uzkrāšanu, atkritumu savākšanas sistēmu un saules paneļus. Dizainā tiek izmantoti pārstrādāti materiāli, tostarp interesantu mēbeļu izveidei. Vissvarīgākā ir centra sociālā misija – izglītot sabiedrību par dārzkopību, veselību un vidi, kā arī iedrošināt un atbalstīt tuvāko ciemu lauku sievietes. Lasīt vairāk.

 

Šrilanka, Battaramulla, Nacionālais vides informācijas centrs, “Protect Environment Through the Information”

Šrilankas rūpīgi pārdomātais Nacionālais vides informācijas centrs koordinē un organizē zinātniskās un populārzinātniskās informācijas izmantošanu vides un ilgtspējas mērķu sasniegšanai, realizējot plašu aktivitāšu programmu un izmantojot dažādus sabiedrības informēšanas veidus. Vides informācijas arhivēšana un izplatīšana, kā arī pārdomātie centra projekti liek šīm zināšanām veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Lasīt vairāk.

 

IFLA Zaļās bibliotēkas balvas pieteikumu klāsts bija ļoti plašs, parādot gan dažādo situāciju (piemēram, valstis ar aukstu klimatu cīnās ar siltuma nodrošināšanu ēkās, savukārt valstis ar karstu klimatu – ar ēku atvēsināšanu), gan prezentējot bibliotēku labās prakses piemērus.

Vairāk par IFLA Zaļās bibliotēkas balvu.

ENSULIB apsveic uzvarētāju un nominantus un cer, ka visas pasaules bibliotēkas sekos viņu lieliskajam piemēram.

 

Pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:

Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv