Pašreiz grāmatu piegādēm piemērojama PVN standartlikme 21% apmērā. Saskaņā ar Saeimā 2009. gada 16. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" mācību grāmatu piegādēm un oriģinālliteratūras izdevumu piegādēm noteikta PVN samazinātā likme 10% apmērā.
 
Likuma norma stāsies spēkā 2009. gada 1. augustā, un tā ir piemērojama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Lai šī norma stātos spēkā, valdībai bija jāpieņem attiecīgs lēmums.
 
Noteikumi paredz, ka par oriģinālliteratūras izdevumu uzskata literāru darbu – daiļliteratūru, bērniem domāto literatūru, zinātnisko un populārzinātnisko literatūru, uzziņu literatūru, reliģisko literatūru, memuārliteratūru un to tulkojumu.
 
Kā norādījusi Finanšu ministrija, šiem noteikumiem varētu būt pozitīva ekonomiskā ietekme. Ja PVN samazinātās likmes piemērošanas rezultātā samazinātos mācību grāmatu un oriģinālliteratūras izdevumu cenas, varētu palielināties to pārdošanas apjoms.
 
PVN 10% likmes piemērošanas rezultātā samazinoties cenām, mācību grāmatas un oriģinālliteratūras izdevumi kļūtu vairāk pieejami maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atzinumu par grāmatu atbilstību mācību literatūras un oriģinālliteratūras statusam nosaka Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 
Kultūras ministrs Ints Dālderis (TP) uzskata, ka ekonomiski grūtajā laikā pazeminātā PVN likme grāmatu piegādēm ļaus saglabāt tautas garīgās vērtības. "Kļūdainais lēmums par PVN standartlikmes (21%) piemērošanu grāmatu piegādēm, kas tika pieņemts gada sākumā, ir radījis draudīgas sekas – grāmatu izdošana gada pirmajā pusē samazinājusies vairāk nekā par 30%, bet grāmatnīcās pārdošanas apjoms krities par 40%. Esmu gandarīts, ka pazeminātā PVN likme grāmatām tiek atjaunota un grāmatas tagad kļūs pieejamākas lasītājiem," šodien izplatītajā paziņojumā norāda Dālderis.
 
"Jāņa Rozes apgāda" un Kultūras ministrijas Grāmatniecības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja direktore Renāte Punka uzsvēra, ka šis lēmums ir ilgstošu pārrunu rezultāts. Pēc viņas domām, līdz ar PVN atvieglotās likmes piemērošanu mācību grāmatām un oriģinālliteratūrai mazināsies sociālā spriedze visiem, kuriem šajā rudenī jāiegādājas mācību līdzekļi un tiks saglabāta valstiski svarīga kultūras nozare.
 
"Priecājamies, ka mūsu likumdevējiem pietika politiskās atbildības pārtraukt latviešu valodas iznīcināšanas procesu, kas strauji progresēja pēc likmes četrkāršošanas, kad krasi samazinājās latviski iznākošo grāmatu skaits un uz bankrota sliekšņa nonāca lielākā daļa Latvijas izdevniecību. Likuma izmaiņu izstrādē piedalījās Kultūras, Izglītības, Finanšu, Ekonomikas, Tieslietu ministrija un grāmatniecības nozares pārstāvji, kopīgiem spēkiem ir izdevies vienoties par Latvijas sabiedrības interesēm un ekonomikas atveseļošanai labvēlīgu risinājumu," sacīja Punka.
 
Savukārt Starptautiskās Grāmattirgotāju federācijas viceprezidente Ināra Beļinkaja vēstīja, ka atvieglotās likmes piemērošana oriģinālliteratūras darbiem un to tulkojumiem ir vienīgais pašreizējā situācijā pieejamais ekonomikas instruments, kas nodrošinās kaut nelielu ekonomikas sildīšanu šajā nozarē.
 
"Tas ļaus izdevējiem turpināt iesāktos projektus, jo šobrīd ārkārtīgi izjūtam, kā samazinājies jauno izdevumu klāsts. Būs iespēja saglabāt darba vietas gan izdevniecībās, gan tipogrāfijās un grāmatnīcās, visā garajā grāmatu tapšanas un izplatīšanas ķēdē," atzina Beļinkaja.
 
Jau ziņots, ka šā gada pirmajā pusgadā pēc atvieglotās PVN likmes atcelšanas par 70% kritās pasūtījumu skaits tipogrāfijās, apmēram par 60% samazinājās jauno grāmatu skaits un izdevniecību apgrozījums, par projektu iesaldēšanu un bankrota draudiem ziņoja arī tādas lielas izdevniecības kā "Atēna", "Valters un Rapa" un "Kontinents".
 
 
Emīlija Kozule LETA
Jānis Bagātais LETA
Aila Ādamsone LETA