IFLA Vides, ilgtspējas un bibliotēku sekcija tika izveidota 2009. gadā IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa laikā, kā īpašu interešu grupa. Situācija mainījās 2021. gada sākumā, kad ENSULIB ieguva sekcijas statusu ar pastāvīgo komiteju 20 locekļu sastāvā. Pastāvīgā komiteja sāka darbu IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā 2021. gada augustā.

Sākot ar 2021. gada decembri ENSULIB divreiz gadā publicēs savu oficiālo informatīvo izdevumu. Izdevuma pirmais numurs atzīmē ENSULIB sekcijas pirmo gadu. Tajā ir aplūkotas ENSULIB aktivitātes un sasniegumi, kā arī tas kalpo par platformu ar zaļo un ilgtspējīgo konceptu saistītu stāstu, notikumu un projektu prezentēšanai no bibliotēkām visā pasaulē. Izdevumā lasāms arī stāsts par Latvijas bibliotekāru izpratnes un kapacitātes veidošanos ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā.

Izdevumu iespējams lasīt tiešsaistē vai lejupielādēt kā PDF failu.

 

Pēc IFLA informācijas ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne
LNB Bibliotēku attīstības centra Bibliotēku portāla redaktore
IFLA Vides, ilgtspējas un bibliotēku sekcijas pastāvīgās komitejas locekle
Tālr.: 67716043
E-pasts: kristine.deksne@lnb.lv