LNB audzis jauno lasītāju skaits, daudzveidīgāks kļuvis bibliotēkas piedāvājums jaunajai paaudzei, kā arī nepārtraukti un strauji turpina mainīties mūsdienu bērnu un jauniešu vajadzības un intereses, tāpēc radīta iniciatīva funkcionāli un vizuāli pilnveidot LNB Bērnu literatūras centra telpas. Projekta īstenotāji apņēmušies šo vietu turpināt veidot un bērniem piedāvāt kā pievilcīgu un atvērtu vidi, kas sniedz unikālu lasīšanas pieredzi un piedāvā iespēju attīstīties.


Iedvesmojoties no ārvalstu labākajiem piemēriem, ņemot vērā bērnu intereses un saglabājot esošos veiksmīgos interjera risinājumus, lasītava tiks veidota par vizuāli mūsdienīgu, aicinošu, viegli transformējamu telpu ar zonējumu dažāda vecuma bērniem un daudzveidīgai pasākumu programmai.


Projektu īsteno LNB Atbalsta biedrība un LNB sadarbībā ar Latvijas arhitektu biroju “Gaiss”, mākslinieci Rūtu Briedi, uzņēmumu “Latvijas finieris”.


Projekts top, pateicoties LNB Atbalsta biedrības ziedotāju līdzekļiem.


Pilnveides laikā lasītavas telpas nebūs pieejamas, bet bērnu grāmatas būs iespējams pasūtīt no LNB krātuves (saņemšana Krātuves izsniegšanas punktā, 2. stāvā). Neliels grāmatu krājums būs pieejams arī Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā M stāvā. Lasīšanai un laika pavadīšanai aicinām izmantot arī Telpu -15+, M stāvā un atpūtas dīvānus, M, 2.  un 3. stāvā. Neskaidrību gadījumā lūdzam konsultēties pie bibliotekāriem. Plānots, ka Bērnu literatūras centra telpas apmeklētājiem atkal tiks atvērtas vasaras vidū, bet lasītavas atklāšanas svētki notiks LNB simtgades pasākumu ietvaros 31. augustā.


LNB Bērnu literatūras centra lasītava ir pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem  paredzēts stāvs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kas piedāvā bērnu un jauniešu literatūru, izglītojošas nodarbības un pasākumus, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī īsteno lasīšanas veicināšanas programmas visā Latvijā un latviešu diasporas centros pasaulē. Lasītava kļuvusi par iecienītu bērnu un viņu vecāku apmeklējuma vietu.


LNB Atbalsta biedrība ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kas kopš 1998. gada piesaista finanšu līdzekļus un pārstāv bibliotēku intereses, lai bibliotēkas visā Latvijā kļūtu par saturā un iespējās bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves centriem. Vairāk nekā 20 gadu darbības laikā biedrība aizstāvējusi Gaismas pils celtniecības ideju, atbalstījusi LNB darbību un, atsaucoties bibliotēku un lasītāju vajadzībām, īstenojusi daudzas labdarības aktivitātes visā Latvijā.
 

 
Papildu informācija:
Sanita Kitajeva

LNB Atbalsta biedrība

Tālr.: 29355624

E-pasts: sanita@gaisma.lv

 
Augusts Zilberts

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 26472501

E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv