Pasākumi

 • 5. janvārī plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba tikšanās (Parka ielā 23)
  • jaunāko bibliotēkas grāmatu apskats, sarunas ar lasītājiem
  • aktualitātes bibliotēkā
 • 5. janvārī plkst. 16.00 – Novadpētnieku un vēstures draugu interešu grupas tikšanās Limbažu muzejā (Burtnieku ielā 7) par  izdevējdarbības vēsturi Limbažos ”Drukātais vārds”
 • 6. janvārī – Jauno grāmatu diena Bērnu literatūras centrā– iepazīšanās ar jaunajām grāmatām un kopā lasīšana (Dārza ielā 24)
 • 11. janvārī plkst. 16.00  – tikšanās ar žurnālisti, grāmatu autori Līgu Blauu. Atbalsta VKKF (Parka ielā 23)
 • 27. janvārī plkst. 11.00 – praktiskā nodarbība ar  rokdarbu meistari Līgu Jelnieci Bērnu literatūras centrā  (Dārza ielā 24)

 

Izstādes

 • Mākslas darbu izstādes:
  • No 2. līdz 31. janvārim – limbažnieces Dzintras Romanovskas adījumu izstāde ”Maigais siltums ” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
  • No 2. līdz 31. janvārim – limbažnieka Artura Auzera gleznu izstāde ” Ziemas sapnis” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
  • No 3. līdz 31. janvārim – Ilzes Jaunzemnieces izstāde ”No lina darinātas greznumlietas”  Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
  • No 9. līdz 27. janvārim – Līgas Jelnieces rokdarbu izstāde ”Vienkāršais papīrs” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
 • Literatūras un informatīvās izstādes:
  • No 2. līdz 31. janvārim – literatūras izstāde ”Gaiļa gada ieskaņās” (Parka ielā 23, 1.stāvā)
  • No 2. līdz 31. janvārim – informatīva izstāde “Eiropa vēstures griežos” Europe Direct informācijas centra Limbažu kontaktpunkta izstāžu ciklā ”Interesantā Eiropa” (Parka ielā 23, 2.stāvā)
  • No 2. līdz 31. janvārim – jaunāko grāmatu izstāde ”Janvāra jaunumi” Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
  • No 5. līdz 31. janvārim – bibliotēkas jauno grāmatu izstāde (Parka ielā 23, 1.stāvā)
  • No 5. līdz 31. janvārim – informatīva izstāde par izdevējdarbības vēsturi Limbažos “Drukātais vārds” (Parka iela 23, 2.stāvā)

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Tālrunis 29479811)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.
 • Uzziņas par Eiropas Savienību.
 • Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.

 

Apmācības          

 • Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Parka ielā 23)
  • Datorapmācības iesācējiem;
  • Individuālās konsultācijas datorlietotājiem;
  • IT lietpratēju klubs;
  • Barjeras pārvarēšana angļu sarunvalodā;
  • Angļu valoda ar priekšzināšanām;
  • Angļu valoda iesācējiem;

Apmācības ir bezmaksas

(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29283652 vai rakstot uz e-pastu: bronislava.sauka@limbazi.lv)

 • Bērnu literatūras centrā (Dārza ielā 24)
o   Informācijas meklēšana internetā
o   Grāmatu rezervēšana un pasūtīšana
o   Meklēsim informāciju datubāzēs
o   Informācijas resursi bibliotēku tīmekļa vietnēs
o   Mana drošība internetā
o   Mācīšanās iespējas un platformas
o   Internets un digitālie rīki

Apmācības ir bezmaksas

(Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 6407034, 64070725, 25712705 vai rakstot uz e-pastu: bernu_biblioteka@limbazi.lv)

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem

 • Gada pārskatu saņemšana no novadu bibliotēkām un teksta pārskata veidošana par 2016. gada darbu Limbažu un Alojas novadu bibliotēkās
 • Statistikas datu pievienošana Latvijas digitālajai kultūras kartei
 • 24. janvārī – Limbažu novada publisko un skolu bibliotēku Apaļā galda diskusija
 • 25. janvārī – Alojas novada publisko un skolu bibliotēku Apaļā galda diskusija
 • 12. janvārī – Izglītības un attīstības centra EGO profesionālās pilnveides seminārs “Savu iekšējo resursu atjaunošanas rokasgrāmata”
 • 26. janvārī – SIA Latvian Holidays psiholoģijas lekcija ”Saskarsme ar desocializētiem klientiem”

 

Piedāvājums:

 • Apmācības interešu grupām LGB, Parka ielā 23 – datorprasmes, angļu valoda, krievu sarunvaloda, radošās darbnīcas (pieteikties pa tālr.29283652)
 • Bibliotekārās stundas skolēniem (pieteikties pa tālr. 25712705)
 • Bibliotēkas apskates ekskursijas (pieteikties pa tālr. 29479811)
 • Ar datoriem aprīkotas klusās darba telpas individuālam un grupu darbam, attālinātās darba vietas – “mazais birojs” uzņēmējiem 
 • Ārtelpā pie  LGB, Parka ielā 23 – grāmatu nodošanas iekārta 24 stundas diennaktī
 • Apmācību, pasākumu telpu noma (pieteikties pa tālr. 29283652)