Nominācijai bija izvirzīts 21 notikums, ietverot gan nacionālas un reģionālas nozīmes, gan vietēja mēroga notikumus. Balsošanas procesā piedalījās 426 balsotāji, pavisam kopā nododot 1180 balsis (balsojuma rezultāti PDF). Diemžēl balsotāju lokā tika konstatēti 30 gadījumi, kuri nominācijas nolikuma neievērošanas dēļ tika anulēti; pavisam kopā par nederīgām atzītas 65 balsis.

Pirmo vietu balsojumā un titulu “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020” iegūst projekts “Zenit stāsti” (132 balsis). Projektu īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka ciešā sadarbībā ar British Council Latvia, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Latgales Centrālo bibliotēku. Apsveicam uzvarētāju!

“Zenit stāstu” publicitātes attēls

Uzvarētāja rokās tiks nodots atzinības raksts un nominācijas balva – ceļojošais albums –, kurš šobrīd atrodas pie “Gada notikuma Latvijas bibliotēkās 2019” laureāta – Kultūras informācijas sistēmu centra (par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” pakalpojuma ieviešanu visās Latvijas publiskajās bibliotēkās; sadarbībā ar “TietoEVRY”).

Albums uz gadu tiek nodots nominācijas uzvarētāja rīcībā, lai tajā atstātu ierakstu par notikumu divu lappušu apjomā, un pēc gada tiek nodots nākamajam nominācijas uzvarētājam.

Pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, ir sagatavots desmit visvairāk balsis ieguvušo notikumu saraksts.

Liels paldies notikumu pieteicējiem, to īstenotājiem un godprātīgajiem balsotājiem, kuri izvēlējās savus favorītus starp 2020. gadā bibliotēku nozarē realizētajiem notikumiem!

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Grundmane
Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle