Balvu saņēma būvdarbu veicējs “Nacionālā būvkompāniju apvienība”, savukārt diplomi tika pasniegti pasūtītājam – Kultūras ministrijai, būvuzraugam –  Hill International N.V. un autoruzraugam  – Hill International Baltic. 

Pie ēkas ir paredzēts piestiprināt arī atbilstošu plāksnīti ar uzrakstu, saskaņojot to ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB). 

Diploms.JPG

Informāciju apkopoja: 

Iveta Bērziņa-Bebriša

Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67330254; 26304460 

E-pasts: Iveta.Berzina-Bebrisa@km.gov.lv