Daces lielākais veikums 2019. gadā ir ap 40 skolu bibliotēku krājumu inventarizācijas BIS ALISE. Tā nebija tikai pārraudzība – Dace brauca uz šīm skolām, kā arī strādāja attālināti. Ar sistēmas administratores morālu atbalstu un praktisku palīdzību bibliotēkas salīdzinoši īsā laikā tika sagatavotas automatizēto inventarizāciju veikšanai. No 2019.gadā notikušajām 79 inventarizācijām 39 tika veiktas automatizēti. Dace sagatavoja skolu bibliotēku krājumus inventarizācijai, strādāja ar elektronisko katalogu, ievadot datus un rekataloģizējot, kā arī pievienojot jaunus lietotājus, un veica daudzus citus darbus, kas bija priekšnoteikums mūsdienīgai uzskaites sistēmai. Veiksmīgas skolu bibliotēku inventarizācijas ir galvenokārt Daces nopelns.

Dace nekad nevienam nav atteikusi, arī pēc darba laika, brīvdienās un svētkos ir uzklausījusi un palīdzējusi, turklāt vienmēr ar pozitīvu attieksmi un optimismu. 50 procenti no panākumiem ir Daces attieksme.

Latvijas Bibliotekāru biedrības Gada balva nominācijā “LBB Gada bibliotekārs” tiek pasniegta ar mērķi izcelt un godināt bibliotekāru darbu.

Apsveicam!