Kuldīgas Galvenā bibliotēka auomatizāciju uzsāka 2003. gada sākumā, kad tika iegādāta integrētā bibliotēku informācijas sistēma Alise. 2003. gada 17. februārī uzsākta Kuldīgas rajona elektroniskā kopkataloga veidošana. Sākumā katalogā tika ievadīti tikai jaunieguvumi, bet vēlāk, kad 2005. gadā VVBIS jeb Gaismas tīkla projekta realizēšanas ietvaros, bibliotēka saņēma IIS ALISE moduli Z39.50 klients, kas nodrošina plašas informācijas atlases iespējas, kā arī iespēju importēt ierakstus katalogā no citiem attālas pieejas Z39.50 katalogiem, tika uzsākta krājuma rekataloģizācija – pārējā krājuma ievadīšana elektroniskajā katalogā, katrai vienībai piešķirot svītrkodu. Ieraksti katalogā pārsvarā tika importēti no Ventspils bibliotēkas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un ASV Kongresa bibliotēkas.
 
Paralēli elektroniskā kataloga veidošanai tika veidota arī lietotāju datubāze.
 
2006. un 2007. gadā bibliotēka saņēma papildu finansējumu Ls 2400 no Kuldīgas rajona padomes, kas ļāva paātrināt informācijas apstrādes procesu. Rekataloģizācija tika veikta 2 virzienos – apstrādājot Bērnu literatūras centra krājumu un Uzziņu un informācijas centra krājumu ar mērķi 2007. gada nogalē Bērnu literatūras centrā uzsākt automatizētu lietotāju apkalpošanu.
 
2007. gada septembrī praktiski bija pabeigta Bērnu literatūras centra fonda rekataloģizācija. Gada nogalē VVBIS jeb Gaismas tīkla projekta realizēšanas ietvaros tika piegādāti svītrkodu nolasīšanas skeneri un varēja sākties automatizētā lasītāju apkalpošana.
 
Bibliotekāro procesu automatizācija lietotājam dod iespēju attāli iegūt informāciju par izsniegtajām grāmatām un reģistrēts lietotājs sev nepieciešamo izdevumu var pasūtīt pat no sava mājas datora.
 
Šobrīd turpinās darbs pie pārējā bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas un lietotāju datubāzes pilnveides, lai 2009.gada sākumā varētu ieviest automatizētu lietotāju apkalpošanu visā bibliotēkā.
 
Informāciju sagatavoja:
Gunta Grundmane
Kuldīgas P/A "Kuldīgas Galvenā bibliotēka" sistēmbibliotekāre
Tālr.: 26441533
E-pasts: gunta.grundmane@kuldiga.lv