No 27. līdz 29. jūnijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks 2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums. To rīko UNESCO Sekretariāts, Eiropas Komisija un Globālā alianse sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā (GAPMIL) sadarbībā ar Latvijas Republiku.