BB un citas institūcijas, kas kopš 2004. gada arhivē Lielbritānijas web lapas, spējušas aptvert vien 6000 no 8 miljoniem.

 

Pirms web lapu arhivēšanas BB jāsaņem atļauja no to īpašniekiem, kas neapšaubāmi ir ļoti apgrūtinoši. BB speciālisti uzskata, ka nacionālo web resursu arhivēšanu bibliotēka veic daudz labāk nekā komerciālās institūcijas, un vēlas arhivēšanu turpināt bez šādām atļaujām. Arī tiešsaistes arhīva publiskās
piekļuves nodrošinātāji brīdina par draudošo melno digitālo caurumu nācijas atmiņā.

 

Saskaņā ar obligāta eksemplāra likumu (Legal Deposit Libraries Act) katra Lielbritānijas publikācija tiek deponēta BB. Tas attiecas arī uz tiešsaistes materiāliem. Taču BB uzskata, ka attiecībā uz tiešsaistes publikācijām nav noteikta kārtība, kā procesu īstenot.

BB izpilddirektore Lynne Brindley aicina likvidēt melno caurumu, novēršot arhivēšanas apgrūtinājumus. Viņa uzsver, ka strādājot šādā režīmā 2011. gadā varēs arhivēt vien 1% no visiem Lielbritānijas interneta brīvpieejas resursiem.

 

BB pētnieki izskaitļojoši, ka vidējais web lapu dzīves ilgums ir no 44 līdz 75 dienām. Šobrīd 10% Lielbritānijas web lapu vai nu pazūd vai to informācija tiek
Iekļauta citos resursos katros sešos mēnešos.  

 

Visu ziņu lasiet:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8535384.stm