Atbalstīts Latgales Centrālās bibliotēkas Kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”

 

 

 

 

 

 

 

 

Š.g. 10. septembrī eksperti, pārstāvji no VKKF, LNB, LBB, izvērtēja bibliotēku iesniegtos projektus. Kopumā konkursā tika iesniegti 74 projekti, bet atbalstīti tikai 55, starp kuriem atbalstu guva arī Latgales Centrālā bibliotēkas (LCB) iesniegtais projekts. Novembra sākumā tika saņemta vērtīgu grāmatu kolekcija, ko drīzumā varēs novērtēt Daugavpils pilsētas publisko bibliotēku lasītāji.

 

Saņemtā kolekcija ir nozīmīgs ieguldījums bibliotēku krājumu papildināšanā ar kvalitatīviem un mūsdienīgiem izdevumiem. Tajā ir iekļautas 57 saturiski daudzveidīgas, vērtīgas un dārgas tradicionālās un klausāmgrāmatas. Lasītājiem tiks piedāvāti latviešu autoru – Edvarta Virzas, Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, Pētera Brūvera, Noras Ikstenas, Dainas Avotiņas, Marta Pujāta, Leona Brieža, Andas Līces, Ineses Zanderes literārie darbi gan prozā, gan dzejā. Lasītājus uzrunās dokumentālās grāmatas par Latvijas izcilajām personībām: profesoru Jāni Stradiņu, pianisti un komponisti Elgu Igenbergu, mākslinieku Ugu Skulmi. Kolekcijā ir grāmatas par rakstniekiem Imantu Ziedoni un Rūdolfu Blaumani, par māksliniekiem Rūdolfu Pērli, Kārli Melnbārzdi, Jāni Rozentālu, Vilhelmu Purvīti un Kārli Padegu, kā arī iekļautas klausāmgrāmatas – I. Gaile „Āda”, U. Bērziņš „Izņemts no skolas”, M. Bērziņš „Gūtenmorgens”. Bērnus iepriecinās izdevniecības „Liels un Mazs” izdotās BIKIBUKU grāmatas.

 

Lasītājiem tiks piedāvāti arī ārzemju autoru literāro darbu tulkojumi – V. Herndorfs „Čiks”, L. Uļicka „Mēdeja un viņas bērni”, M. Stepnova „Lazara sievietes”, S. Veronēzi „Pagātnes spēks”, M. Valtari „Turms, nemirstīgais” u.c.

 

LCB un filiāļu darbinieki ir plānojuši aktivitātes, lai dažādos veidos popularizētu grāmatu kolekciju un tajā iekļautos izdevumus, aktīvi iesaistītu visus grāmatmīļus lasīšanā. Laipni aicinām apmeklēt pilsētas bibliotēkas, iepazīties ar projektā iegūtajām grāmatām un piedalīties rīkotajos pasākumos!