2019. gada 22. martā plkst.17.00 Krustpils kultūras namā aicinām uz Rutas Šenbergas grāmatas “Cilvēku un māju likteņi” atvēršanu.