Izstādē aplūkojami materiāli no bibliotēkas krājuma, interneta resursi, publikācijas, muzeju un arhīvu materiāli. 
 
Izstāde atvērta līdz 30. septembrim.