Ceļojošajā izstādē “Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai” aplūkojami dokumenti, fotogrāfijas un citas liecības par Eiropas Savienības (ES) izveidi un attīstību no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. 

 

Sešām valstīm vienojoties par ciešāku sadarbību, 1957. gada 25. martā Romā tika nodibināta Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) jeb kopējais tirgus, kas kļuva par vēlākās ES stūrakmeni. Šogad ar pasākumiem visā ES tiek atzīmēta Romas līgumu parakstīšanas 60. gadskārta. 

 

Izstādē vēsturiskas brošūras, tiesas spriedumu titullapas, juridiski dokumenti, institūciju vadītāju vēstules, preses izdevumi un fotogrāfijas ataino EEK tapšanu, Romas, Māstrihtas, Amsterdamas, Nicas un Lisabonas līguma izveidi un ratificēšanu, iekšējā tirgus, Muitas savienības, Šengenas zonas izveidi un ceļu uz vienoto valūtu. Izstādes materiālos skaidrota ES sociālā dimensija un Eiropas pilsoniskums, Eiropas sociālās politikas veidošana un Eiropas lomu pasaulē.

 

Savu ceļojumu pa Latviju izstāde sāka LR Saeimā. Līdz pat 2017. gada beigām tā būs apskatāma Jelgavā, Saldū, Ventspilī, Jēkabpilī, Madonā, Daugavpilī, Rēzeknē, Cēsīs un Rīgā. 

 

Izstādi “Arvien ciešāka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai” organizē ES vēstures arhīvi, Eiropas Universitātes institūts Florencē, Itālijā, sadarbībā ar Eiropas Savienības padomi, Eiropas Parlamentu,  Eiropas Komisiju, Itālijas valdību un ziņu aģentūru “ANSA”.

 

Aktuālā informācija par izstādes ceļojumu publicēta www.esmaja.lv. Izstādes izvietošanu Latvijā koordinē Eiropas Komisijas pārstāvniecība un ES māja Rīgā.

 

Aicinām ventspilniekus, novada iedzīvotājus un viesus izmantot šo izdevību un iepazīties ar izstādes ekspozīciju!

 

Informācija:

Vija Baško

Ventspils bibliotēka

Projekts “EDIC Ventspils” 

E-pasts: vija.basko@ventspils.lv

Tālr.: 63623231