Atklājot Limbažu Galvenās bibliotēkas ēku, Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers pateicās visiem, kuri ieguldījuši savu darbu bibliotēkas ēkas rekonstrukcijā, īpašu paldies sakot Andim Kapzemam un SIA “REA Būve”. Andis Kapzems un viņa uzņēmums šo ēku savā laikā uzcēla, lai īstenotu savu sapni, bet dzīvei ieviešot korekcijas, 2013. gadā to iegādājās Limbažu novada pašvaldība. Un nu, to rekonstruējot, SIA “REA Būve” piepildīja bibliotēkas kolektīva un iedzīvotāju sapni – Limbažiem ir sava gaismas pils. D. Zemmers uzsvēra – bibliotēkas misija ir priecēt cilvēkus, dot enerģiju un veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību, šī ir vieta, kur satikties paaudzēm un ģimenēm pavadīt brīvo laiku.

 

Limbažu Galvenās bibliotēkas vadītāja Dzintra Justa pateicās par atbalstu un ieguldījumu bibliotēkas jauno telpu tapšanā iepriekšējo domju priekšsēdētājiem un deputātiem, bibliotēkas kolektīvam, Limbažu novada pašvaldībai un Domes priekšsēdētājam Didzim Zemmeram, bijušajam priekšsēdētāja 1. vietniekam Gintam Rožkalnam, 12. Saeimas deputātam Armandam Krauzem, bibliotēkas rekonstrukcijas projekta vadības darba grupai un visiem, kuri pielika roku, lai bibliotēka izskatītos tāda, kāda tā ir šobrīd.

 

Apsveikt bibliotēkas vadītāju un kolektīvu ar jaunajām telpām bija ieradušies Kultūras ministrijas pārstāvji, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvji, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas pārstāvji, 12. Saeimas deputāts Armands Krauze, kolēģi no citu novadu bibliotēkām, iestāžu vadītāji, Limbažu novada domes deputāti un daudzi citi.

Galvenais pasākuma viesis  un vadītājs bija Baumaņu Kārlis, kura tēlā iejutās Juris Žūriņš.  Baumaņu Kārlis klātesošos aizveda  gandrīz 150 gadus senā vēsturē, kur dalījās ar stāstu kā savulaik Saviesīgās biedrības nama paspārnē viņš dibināja Limbažu bibliotēku, par bibliotēkas garo ceļu uz patstāvīgām telpām, un nobeigumā nopriecājās, ka bibliotēkas grāmatu krājums no viņa 300 dāvinātajām grāmatām pieaudzis līdz 40 tūkstošiem grāmatu.

 

Limbažu Galvenās bibliotēkas jaunās ēkas rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 2014. gada jūlijā un tos veica SIA “REA Būve”. Rekonstrukcijas rezultātā bibliotēka ir ieguvusi modernas bibliotēkas funkcijām atbilstošas telpas un aprīkojumu gan lasītājiem, gan personālam. Līdz šim bibliotēka bija izvietota divās ēkās – Rīgas ielā 9 un Zāles ielā 8. Bibliotēkā ir uzstādīts lifts, kas atvieglo  ikdienu gan darbiniekiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Uzmanība veltīta arī mazajiem lasītājiem – izveidots bērnu spēļu stūrītis, kur pieejamas dažādas attīstošās spēles un rotaļlietas.

 

Limbažu Galvenās bibliotēkas rekonstrukcijas izmaksas ir 380 301,56 EUR, bet mēbeļu aprīkojuma iegāde izmaksāja 84,680,11 EUR.