Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi informatīvā izdevuma “Latvijas jaunākās grāmatas” 2020. gada 12. numuru (16.–30. jūnijs).

Lasīt izdevumu