Latvijas Neredzīgo bibliotēkā ir vienīgais nacionālais Braila raksta grāmatu krājums, tāpēc aicinām patriotu nedēļā 14. novembrī plkst. 11.00 piedalīties GRĀMATU DRAUGU ĶĒDĒ, lai bibliotēka pēc iespējas ātrākā laikā varētu atsākt mērķauditorijas bibliotekāro apkalpošanu. Braila raksta grāmatu draugu ķēdē nepieciešami ne mazāk kā 300 brīvprātīgie.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (turpmāk — Bibliotēka) ir LR Kultūras ministrijas pakļautībā esoša kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības misija ir uzlabot dzīves kvalitāti un nodrošināt cilvēktiesības brīvi un neierobežoti saņemt kvalitatīvu informāciju personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, darbojoties kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centram, nodrošinot pieejamību kultūras mantojumam, daudzpusīgiem pakalpojumiem un veicot informācijas reproducēšanu piemērotā veidā — audioformātā, palielinātā drukā un Braila rakstā. Papildus tiešajiem pienākumiem, bibliotēka ir vienīgā organizācija, kas veic unikālo (reto) iespieddarbu Braila rakstā uzkrāšanu un saglabāšanu kā vēstures liecības par Braila raksta grāmatu attīstības vēsturi.

 

Bibliotēka dibināta 1962. gadā un kopš tā laika ir izveidojies plašs pielāgotās literatūras klāsts ar vairāk nekā 150 000 vienībām. Lielākā daļa no tām, sakarā ar telpu maiņu un pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), ir jau pārceltas uz LNB krātuvi Silakrogā. Atlikusī daļa uzglabāsies jaunajās telpās Strazdumuižas ielā 80. Starp tām ir arī unikālās (retās) Braila raksta grāmatas, kas izdotas 19. gs. Šī krājuma daļa nekur citur Latvijā nav uzkrāta, tāpēc jo īpaši svarīgi ir tās saglabāšana nākošajām paaudzēm.

 

Grāmatu krājuma pārcelšanai uz jaunajām telpām bibliotēka 14. novembrī plkst. 11.00 organizēs Braila raksta grāmatu ķēdi, kas palīdzēs no rokas rokā nodot gan seno, gan mūsdienu Braila raksta grāmatu krājumu. Ķēdes garums ir vairāk nekā 300 metru, tāpēc ērtākai grāmatu padošanai bibliotēkai nepieciešams piesaistīt vismaz 300 palīgus. Pirmā grāmata, ar ko sāksies ķēde būs pirmā ar roku Braila rakstā pārrakstītā grāmata Augusts Deglavs “Pastarā diena. Stāsts iz tautas dzīves”, kas latviešu valodā izdota 1899. gadā. Tas tiks darīts, godinot latviešu valodas Braila raksta alfabētu, kam šogad aprit 95 gadi.

 

Bibliotēkas uzdevums ir pēc iespējas ātrāk atsākt darbu (21. novembrī) ar mūsu primāro auditoriju, tādēļ ļoti ceram uz Jūsu izpratni un patiesi novērtēsim jebkādu palīdzību un atbalstu, piedaloties grāmatu ķēdē.

Sīkāka informācija par Grāmatu ķēdi varat saņemt sazinoties ar “ķēdes” koordinatori Guntu Biti: tel. 67522131, mob.t.: 29137112; e-pasts: gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv.

 

Lūgums par iespēju piedalīties Grāmatu draugu ķēdē un dalībnieku skaitu paziņot līdz 10. novembrim.

 

 
Ticot un cerot uz sadarbību,
Gunta Bite

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas

Braila raksta nodaļas vadītāja / Grāmatu draugu ķēdes koordinatore