CulturEU ir vienots kontaktpunkts, kurā pieejama informācija par ES finansējumu un kas piedāvā 75 finansēšanas iespējas no 21 dažādas programmas, piemēram, no programmas “Radošā Eiropa”, pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, struktūrfondiem un programmas “InvestEU”. Veicot vien pāris datorpeles klikšķus, interaktīvais tiešsaistes rīks palīdzēs Eiropas kultūras struktūrvienībām izraudzīties vispiemērotāko, pieejamo ES finansiālo atbalstu.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Mākslinieciskā brīvība, radošums un kultūras daudzveidība ir mūsu eiropeiskās dzīvesziņas simbols. Eiropa ir kultūras virzītājspēks, kam jāgādā par radošo un kultūras nozaru uzplaukumu. Līdztekus “NextGenerationEU” mēs šodien nākam klajā ar jaunu tiešsaistes rīku, kas māksliniekiem, radošām personām un profesionāliem kultūras darbiniekiem palīdzēs orientēties un izvēlēties visatbilstošākās ES līmeņa atbalsta shēmas. Kopā mēs varam panākt radošo un kultūras nozaru ilgtspējīgu atlabšanu visā Eiropā.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela:

Kultūras un radošajām nozarēm ir unikāla spēja uzlabot dzīvi, veidot saites starp kopienām, radīt darbvietas un izaugsmi, kā arī iedvesmot citas darbības jomas. Pienācis laiks palīdzēt kultūras jomas pārstāvjiem piekļūt Eiropas fondiem un vienā rokasgrāmatā apkopot informāciju par visām finansējuma iespējām, ko tiem piedāvā ES. Šāda atbalsta iespēju apzināšana līdz šim nav pieredzēta – ar trim datorpeles klikšķiem ikviens kultūras jomas pārstāvis no 75 finansēšanas iespējām varēs izvēlēties piemērotāko Eiropas finansējumu. Esmu pārliecināta, ka šī rokasgrāmata palīdzēs padarīt līdzekļus vēl pieejamākus visām kultūras organizācijām un būs tām noderīgs rīks ceļā uz ilgtspējīgu atveseļošanu.

Rokasgrāmata tika izstrādāta, lai palīdzētu kultūras un radošajās nozarēs strādājošiem visu veidu un lielumu partneriem orientēties ES finansējuma vidē, saprast, kādas iespējas tiem ir pieejamas, un galu galā vieglāk piekļūt ES finansējumam. Ieinteresētās personas var automātiski atlasīt attiecīgās finansējuma iespējas, pamatojoties uz savām vajadzībām, nozari un pārstāvētās organizācijas veidu. To papildina iedvesmojoši piemēri un paraugprakse. CulturEU tiks regulāri atjaunināta ar jaunāko informāciju par gaidāmajiem jauniem uzaicinājumiem, un 2022. gada sākumā tā būs pieejama visās ES valodās.

Kultūras un radošās nozares ir smagi skāruši plašie ierobežojumi, kas noteikti Covid-19 pandēmijas laikā. Kopš pandēmijas sākuma Komisija, papildinot un atbalstot dalībvalstu darbības, ir veikusi vairākus pasākumus ar mērķi novērst koronavīrusa krīzes sekas radošajās un kultūras nozarēs, piemēram, nodrošinājusi finansiālu atbalstu un sadarbību ES līmenī, vienlaikus ievērojot valstu kompetenci, kā arī ieguldījumus.

Lai atbalstītu radošās un kultūras nozares, līdz šim ES līmenī ir veiktas šādas darbības:

Komisija turpina koordinēt un veicināt viedokļu apmaiņu ES līmenī, lai apsvērtu pašreizējās grūtības un iespējas, kādas ir kultūras un radošajās nozarēs.

 

Papildus informācijai

CulturEU finansēšanas rokasgrāmata

Programma “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam

Platforma “Creatives Unite”