2017. gada 30. septembrī plkst. 12.00 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni un viņu vecāki mīļi aicināti uz Jāņa Raiņa dzimšanas dienas svinībām Raiņa un Aspazijas mājā (Rīgā, Baznīcas ielā 30).

1865. gada 11. septembrī Dunavas pagasta Varslavānos Pliekšānu ģimenē piedzimst zēns, kuram dod vārdu Jānis. Pieaudzis Jānis Pliekšāns kļūs par slavenu dzejnieku, pieņemot vārdu Rainis.

Rudens rāmajā laikā svinēsim Raiņa dzimšanas dienu. Lasot Raiņa dzeju, iepazīsim nopietno, domīgo zēnu, kas siltas saules pielietas dienas vada, zinātkāri iepazīstot pasauli. Spēlēsimies un izrotāsim akmentiņus, kopīgi veidosim apsveikumu Rainim viņa dzimšanas dienā. Iepazīsimies arī ar abu dzejnieku neparasto bibliotēku, kas atrodas pašā Rīgas sirdī – Raiņa un Aspazijas namā.

Bibliotēka, ko veido vairāk nekā seši tūkstoši grāmatu, glabā arī to, ko Rainis un Aspazija sacerējuši bērniem – dzejoļu grāmatas, lugu izdevumus, atmiņu tēlojumus. Raiņa un Aspazijas mājas ļaudis vēlas iepazīstināt mazos lasītājus ar abu dzejnieku uzburto brīnumaino bērnu dzejas pasauli, kopā ar vecākiem lasot dzeju, pārrunājot un izdzīvojot to.

Lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv vai zvanot pa tālruni 29572469.

Ieeja ģimenēm ar bērniem – 3,00 EUR.

Tuvāka informācija pa tālruni 67764295 vai e-pastu rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv, kā arī http://www.memorialiemuzeji.lv/ un http://www.aspazijarainis.lv/

 

 
Informāciju sagatavoja:

Dora Pauzere

Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste