2014. gada 9. decembrī plkst. 14.00 Rēzeknes Augstskolā (Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 124.auditorijā) notiks Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska un Dr. oec. profesora Staņislava Keiša grāmatas – vērienīgās monogrāfijas “Reģionālā attīstība Latvijā: administratīvi teritoriālās reformas norises gaita, problēmas un risinājumi” prezentācija.

Klātesot abiem grāmatas autoriem, tiks prezentēta monogrāfija, kas ir sagatavota, pamatojoties uz autoru pētījumu rezultātiem par administratīvās reformas gaitu laika periodā no 1996. gada līdz 2013. gadam.

Aicinām visus interesentus apmeklēt šo grāmatas prezentāciju!

 

 
Papildu informācija:
RĒZEKNES AUGSTSKOLA
SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA
Reģ. Nr. LV 90000011588
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
Faktiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 115 k-4, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis +371 26656553,
fakss +371 64625901,
e-pasts san@ru.lv
http://www.ru.lv