Izdevuma centrālā tēma ir bibliotēku nodarbības pusaudžiem. Ierasts, ka parasti ar to saprot radošo darbnīcu organizēšanu un lasīšanas veicināšanu, taču bibliotēku iespējas ir daudz plašākas, ietverot atbalstu gan izglītības programmu apguvei, gan sociāli emocionālo vajadzību apmierināšanai. Grāmatas autores Valerija Tago un Džūlija Toresa apkopojušas savu pieredzi bibliotekārajā darbā ar bērniem un jauniešiem. Viņas iesaka praktiskas idejas nodarbību plānošanā un piedāvā padomus, kā izmantot tehnoloģijas un mazināt digitālo plaisu skolēnu vidū, kā arī citus noderīgus ieteikumus.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada III ceturksnis)