Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) veidotā Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World) ir nozīmīgs bibliotēku statistikas avots, sniedz informāciju par bibliotēku vidi katrā valstī un vienkopus nodrošina piekļuvi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) stāstiem.

2021. gada 14. janvārī IFLA Bibliotēku asociāciju pārvaldības sekcija (Management of Library Associations Section) un IFLA birojs (Headquarters) organizēja tiešsaistes semināru “Pasaules bibliotēku karte: iesaiste bibliotēku interešu aizstāvībai” (Library Map of the World: Engagement for Advocacy).