2021. gada 2., 9. un 16. jūnijā notika tiešsaistes konference “Libraries by Design” (Bibliotēkas pēc dizaina), kura pulcēja dažādu valstu bibliotēku jomas un dizaina ekspertus, lai runātu par bibliotēku attīstību, kā arī bibliotēku lomu plaukstošas, vienlīdzīgas un ilgtspējīgas pasaules veidošanā.

Konferences tīmekļvietne

Konferences video ierakstu atskaņošanas saraksts