Šis izdevums ir veltīts vienam no izcilākajiem renesanses izdevējiem. Aldus Manutius (1449 vai 1450–1515) jeb Aldo Manuzio izgudroja slīprakstu, iesaistījās pieturzīmju lietošanas nosacījumu izstrādāšanā un bija pirmais, kurš iespieda mazas, laicīgas grāmatas, kuras varēja ērti nēsāt līdzi. Viņš izdeva sengrieķu un latīņu literatūras klasiku un Dantes “Dievišķo komēdiju”, kā arī grāmatu “Hypnerotomachia Poliphili” – vienu no skaistākajiem itāļu renesanses laika izdevumiem, tādējādi apliecinādams, ka tipogrāfija var būt mākslas un tehnoloģiju uzņēmums vienlaicīgi. Renesanses izcilāko pārstāvju mērķis bija izplatīt zināšanas, padarīt tās pieejamas sabiedrībai, un šajā nolūkā tika veicināta lasīšana, padarot to par ikdienišķu nodarbi, kas savukārt radīja pieprasījumu pēc iespiestās literatūras. Aldus Manutiusa mūža veikums ir ticis pētīts un aprakstīts vairākās monogrāfijās, kā arī iedvesmojis populāru romānu autorus.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)