2021. gada 24. novembrī notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pasākums, kas bija veltīts bibliotēku nozares jaunākajām tendencēm un atziņām no 2021. gada IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa (World Library and Information Congress, WLIC).

00:00 Kristīne Deksne LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore

14:55 Sanita Dubra LNB Galvenās krātuves centra vadītāja

38:30 Jurģis Īvāns LNB Digitālā mantojuma centra Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs

59:30 Elita Vīksna LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte