Saturs:

05:23 LNB pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” un LNB digitālo resursu, t. sk. Latvijas kultūras kanona izmantošanas iespējas skolās

23:08 Programma “Latvijas skolas soma”: palīgs atmiņas institūciju resursu integrēšanai mācību procesā

38:53 Europeana resurss izglītībā

52:52 Skolotāju pieredze darbā ar atmiņas institūciju resursiem

01:52:15 Muzeju un skolu sadarbība

02:58:35 “Muzeju digitālās tiešsaistes kolekcijas – domā kā kurators!”