Grāmatas ir maģiskas, jo tās ir kā durvis, kas atveras uz aizraujošām jaunām pasaulēm, un bibliotēkas ir vieta, kur šīs maģiskās pasaules tiek saglabātas, saka angļu rakstnieks D.D. Everests. Kāpēc maģija ir svarīga, un kādi ir tie daudzie veidi, kā bibliotēkas palīdz mums augt?

Stefānija Ralfa (Stephanie Ralph) pašlaik strādā par Samita apgabala bibliotēkas (Kolorādo, ASV) direktori. Būdama direktore, Stefānija ir redzējusi, kā bibliotēkas reaģē uz finansējuma samazinājumu un savu kopienu mainīgajām vajadzībām.

“Bibliotēka ir unikāla vieta, jo piedāvā resursus un rīkus, informāciju un iedvesmu. Pārējais jau ir tīra alķīmija.” (Library is unique in that it offers the resources, the tools, the information, and the inspiration. The rest is pure alchemy.)

Viņa uzskata, ka, pateicoties daudzajām un mainīgajām prasībām, bibliotēkas ir pierādījušas sevi kā elastīgas, radošas un pielāgoties spējīgas. Šodien kopienām bibliotēkas ir būtiskākas nekā jebkad. Bibliotēkas arvien paplašina savu lomu kā nozīmīga sociālās infrastruktūras un kopienas daļa un ir atvērtas visiem.