COVID-19 pandēmija aptvēra visu pasauli. Tāpat kā citas institūcijas, arī bibliotēkas izjuta tās ietekmi – izmaiņas skāra visu: bibliotēku funkcijas, pakalpojumus, resursus un personālu. Piedzīvoto var raksturot kā unikālu pieredzi, vienlaikus atzīstot – notiekošajam neviens nebija gatavs. Džūlija Todaro sagatavojusi rokasgrāmatu pandēmijas seku novēršanai, aprakstot, kā sagatavot bibliotēkas darbam klātienē, šim nolūkam organizējot resursus, telpas, aprīkojumu, pakalpojumus un personālu. Autore analizē iespējamās problēmas, apraksta paveicamo darbu procesus, uzsver komunikācijas un līderības nozīmi, savā stāstījumā izmanto faktus un detalizēti aprakstītus piemērus. Izdevumu papildina pielikumi ar operatīvās un stratēģiskās plānošanas rīkiem un anotēts pārskats par informācijas resursiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē