Spēļu elementi izglītībā? Bet kāpēc ne? Bērni mācās spēlējoties. Rotaļu veidā viņi izspēlē dažādas situācijas, pielietojot radošo domāšanu un attīstot sociālās prasmes. Spēlēšanās gadu tūkstošiem ir izmantota kā prasmju izkopšana drošā vidē, attīstot noturību un neatlaidību, pašapziņu un radošumu. Spēļu elementi mācību nodarbībās palīdz skolēniem atraisīties, pārvarēt kautrību, paaugstina viņu motivāciju un veicina iesaistīšanos. Izdevuma autore Sāra Peivija skolu bibliotekāriem piedāvā teorijā balstītas praktiskas idejas mācību procesa organizēšanai, aprakstot labas prakses piemērus no visas pasaules, arī no Baltijas valstīm. Atsevišķas nodaļas veltītas dažādiem spēļu veidiem – digitālajām, jauktajām, fiziski aktīvajām, izvērtējot to priekšrocības un trūkumus mācīšanas un mācīšanās kontekstā. Autore iesaka, kā ar spēļu palīdzību veicināt bibliotēkas resursu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī pievēršas bibliotekāru sadarbībai ar pedagogiem un skolēnu vecākiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē