Skolu bibliotēku pienākumos ietilpst gan skolēnu lasītprasmes izkopšana, gan viņu labbūtības veicināšana – to panāk ar dažādām pieejām, piemēram, uzlabojot veselības pratību un radot labvēlīgu vidi, kurā apmeklētāji jūtas droši un komfortabli. Izdevuma autore Margarēta Merga vairākus gadus ir pētījusi skolu bibliotēku pieredzi un iegūtos rezultātus apkopojusi šajā darbā. Tā mērķis ir veicināt izpratni par bibliotēku lomu un nozīmīgumu, aprakstīt labas prakses piemērus un iedvesmot skolu bibliotekārus. Izdevumu papildina divi pielikumi – vienā sīkāk aprakstīti pētniecības projekti, kuru rezultātā radies šis darbs, otrā sniegti praktiski ieteikumi skolēnu labbūtības veicināšanai, kā arī katras nodaļas beigās pievienots literatūras saraksts.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē