Visaptveroša stratēģiskās plānošanas rokasgrāmata, kas papildināta ar gadījumu izpēti, labas prakses piemēriem, glosāriju, bibliogrāfiju un priekšmetu rādītāju. Plānošanas process aplūkots soli pa solim, ietverot priekšnosacījumus jauna plāna sastādīšanai, plāna strukturizēšanas principus, stratēģijas, metodes, mērķus un novērtējumu. Izdevums paredzēts kultūras organizāciju – muzeju, arhīvu, bibliotēku, mākslas un zinātnes centru u.c. – vadītājiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē