Izdevuma mērķis ir palīdzēt akadēmisko bibliotēku bibliotekāriem sagatavot stratēģiskos plānus, izsekojot šo procesu soli pa solim. Grāmatas autori – speciālisti ar ilggadēju pieredzi administratīvajā darbā – stāsta, kā izveidot un vēlāk īstenot stratēģisko plānu, māca, kā izmantot aptaujas un fokusgrupas, lai novērtētu plāna efektivitāti, vai un kā nolīgt konsultantus un dalās veidos, kā iesaistīt bibliotēkas darbiniekus un lietotājus plānošanas procesā. Pievienoti arī dokumentu paraugi un priekšmetu rādītājs.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē