Akadēmisko bibliotēku mērķis ir atbalstīt studentu, mācībspēku un zinātnieku darbu. Šī rokasgrāmata sagatavota, lai palīdzētu bibliotekāram orientēties amata pienākumos un izkoptu noderīgas prasmes, piemēram, kā aizstāvēt savas idejas, sagatavot profesionālas publikācijas, strādāt ar studentiem un pētniekiem un mērķtiecīgi veidot savu profesionālo karjeru. Padziļināti analizēti dažādi atšķirīgi darba virzieni, piemēram, akadēmisko datu pārvaldība, zinātniskā komunikācija, speciālo krājumu un arhīvu pārvaldība u.c. Izdevuma mērķauditorija ir esošie un topošie akadēmisko bibliotēku darbinieki.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē