21. gadsimtā informācija ieguvusi virtuālu seju. Liela daļa no tās ir noderīga vai vērtīga, lielai daļai ir apšaubāma kvalitāte un izcelsme. Kā atpazīt dezinformāciju? Kritiskās domāšanas prasmi iespējams attīstīt, un te palīdzēs arī šis izdevums, kura autori – starptautiski atzīti nozares eksperti – dalās ar savām atziņām par informācijpratības lomu un nozīmi izglītotas un domājošas sabiedrības dzīvē. Izdevumā sīkāk analizēts, kāpēc informācijas pratība un informēti pilsoņi ir svarīgi veselīgai, demokrātiskai sabiedrībai, kā informācijpratība var palīdzēt veicināt pilsonisko līdzdalību dažādos kontekstos, kāda ir informācijpratības saistība ar politikas zinātni un cilvēktiesībām un kā tā var palīdzēt dezinformācijas un viltus ziņu apkarošanā. Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku un informācijas zinātnes speciālisti, politologi, plašsaziņas mediju speciālisti un šo nozaru studenti.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē