Ārkārtas situācijas notiek. Raksturīgi, ka tās atnāk negaidot. Cik sagatavotas ir bibliotēkas? Džūlija Todaro sastādījusi rokasgrāmatu bibliotēku vadībai ārkārtas procedūru plānošanai un izpildei. Tajā apkopotas detalizētas instrukcijas personāla, apmeklētāju un pašu objektu aizsardzībai, piemēram, drošības pasākumi, kas jāievēro ikdienā, personālijas un procedūras, kas jāiekļauj iespējamas katastrofas rīcības plānā, praktiski veidi, kā uzrakstītos plānus pārvērst par instinktīvu komandas reakciju un drošības apsvērumi, kas jāņem vērā, rūpējoties par cilvēkiem uz vietas ārkārtas situāciju laikā. Savukārt jau pēc notikuma jāsagatavo informācija, ko nosūtīt jumta organizācijai un plašsaziņas līdzekļiem un jāizvērtē galvenās lietas, kas jāveic pirmajās dienās pēc ārkārtas gadījuma, lai atgrieztos ierastajā ikdienas dzīvē. Izdevumam pievienoti arī dokumentu paraugi.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē