Pēdējo gadu desmitu laikā bibliotēkas ir piedzīvojušas lielas pārmaiņas. Gandrīz vienmēr tās ir bijušas atsaukšanās tehnoloģiskajām inovācijām vai pielāgošanās sabiedrības prasībām. Kā panākt, lai bibliotēkas spētu ātri (vēlams apsteidzoši) reaģēt uz pārmaiņām? Grāmatas autorei Ketrīnai Koperei ir atbilde: pielietojot eksperimentēšanas metodi. Eksperiments ir ideāls rīks ideju pārbaudei, turklāt tas nav atkarīgs no budžeta, tehnikas vai cita veida ierobežojumiem. Izdevumā atrodams teorētisks apskats, IDEEA (Ideate, Design, Experiment, Engage, Assess) metodes apraksts prototipēšanai un ideju pārbaudei, piemēri no dažādu veidu bibliotēkām, kā arī pievienots bibliogrāfiskais saraksts un priekšmetu rādītājs.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)