Uz jautājumu, par ko īsti ir šī grāmata, tās sastādītāja Lidija Zvjaginceva atteica: “Ak, zināt – tā stāsta par koloniālismu un zināšanām.” Vēsture nepazūd, tās atstātais nospiedums ietekmē nākamās paaudzes un ir nojaušams viscaur. Izdevuma vadmotīvs ir jauna izglītības koncepcija, kas izvērtē pagātnes mantojumu. Jēdziens ‘zeme’ tajā tiek lietots gan kā sociālo attiecību pamatkategorija, gan kā nepieciešams nosacījums kapitālisma pastāvēšanai, gan kā vieta, kur visi kopā strādājam un izglītojamies. Grāmatas esejās aptverts plašs tēmu loks, kas balstīts uz ASV un Kanādas piemēriem, piemēram, pirmās bibliotēkas ASV Rietumos 19. gadsimtā, bibliotēku arhitektūra, Amerikas pamatiedzīvotāju kultūras kolekcijas atmiņas institūcijās, klimata pārmaiņas, izglītība. Lidija Zvjaginceva izsaka cerību, ka projektā iesaistīsies arī citu valstu bibliotēku pārstāvji, piemēram, no Jaunzēlandes vai Austrālijas.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)