Skolas bibliotekāra darba pienākumi neaprobežojas ar specializāciju vienā noteiktā virzienā. Viņam jābūt krājuma speciālistam, informācijas piegādātājam, pedagogam, pasākumu organizētājam, jārūpējas par atbalstu mācību procesā un par izglītojamo brīvā laika pavadīšanu. Šajā izdevumā tā autore Sāra Peivija uzsver komunikācijas un sadarbības nozīmi bibliotekāra darbā. Viņa stāsta, kā komandas darbs uzlabo motivāciju, veicina pašapziņu, rosina ideju apmaiņu, palīdz ikdienas pienākumu veikšanā un neordināru situāciju risināšanā. Teorētisko izklāstu par komandas veidošanu, ietverot sadaļas par grupas dinamikas teorijas elementiem, pārmaiņu vadību un efektīvu komunikāciju, papildina praktiski piemēri un ieteikumi sadarbības tīklu veidošanai gan skolas, gan plašākas kopienas ietvaros.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)