Digitālā zinātnība ir digitālu rīku, pakalpojumu un infrastruktūras kopums, kas atbalsta pētniecību dažādās nozarēs. Šajā eseju krājumā centrālā tēma ir digitālās zinātnības kultūra akadēmiskajās bibliotēkās. Tiek analizēti gan teorētiski jautājumi, gan pieredzes stāsti, piemēram, zinātniskā komunikācija, digitālie pakalpojumi, pētniecības stratēģijas u.c., izvērtējot digitālās zinātnības vietu un nozīmi kopienas dzīvē.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē