Izdevumu veido 14 eseju apkopojums, kuru autori – vadošie nozares speciālisti – iepazīstina mūs ar grāmatu vēsturi kopš to pirmsākumiem līdz mūsdienām. Izdevumā atrodams gan atsevišķu reģionu grāmatniecības raksturojums, gan aktuālu problēmu (industralizācijas un globalizācijas ietekme, mūsdienu mediji) analīze. Teksts papildināts ar attēliem (tostarp pirmā Bībele latviešu valodā), personu un priekšmetu rādītāju, glosāriju, kā arī ieteikumiem turpmākai lasīšanai.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē