Ir pierādīts, ka nodarbošanās ar jogu un meditāciju pazemina stresa līmeni un palīdz ārstēt tādas problēmas kā depresija un posttraumatiskais stress. Vairākās bibliotēkās tagad pieejamas telpas meditācijai un jogas nodarbībām. Džena Kārsone ir bibliotēkas direktore un profesionāla jogas skolotāja, kas uzrakstījusi bibliotekāriem rokasgrāmatu par jogas un meditācijas jautājumiem. Kas ir joga? Kā īstenot jogas un meditācijas programmas bibliotēkā? Kādi resursi būs nepieciešami? Kā iekārtot telpu? Kā atšķiras darbs ar dažādām vecuma grupām? Kādas problēmas varētu rasties? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem atrodamas Dženas Kārsones grāmatā.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē