Mūsdienās, kad aizvien pieaugošāku atsaucību gūst dokumentu, fotogrāfiju, videoierakstu u.c. materiālu glabāšana digitālajā formātā, aktualizējas jautājums par personālā digitālā arhīva pārvaldību. Kā to glabāt, kā pasargāt no ārējas ietekmes, kā dalīties ar tā saturu – savā pieredzē dalās nozares speciālisti. Pirmajā izdevuma daļā aprakstīta personīgo fotogrāfiju, sociālo tīklu, tīmekļa vietņu satura un audiovizuālo ierakstu arhivēšana, otrā daļa veltīta personālo arhīvu un vietējās kopienas sasaistei, trešajā daļā runāts par personālo arhīvu nozīmīgumu akadēmiskajā vidē, bet ceturtajā daļā analizēti sociālie un ētiskie aspekti. Izdevuma mērķauditorija ir informācijas zinātnes, bibliotēku un arhīvu speciālisti, nozares studenti un interesenti.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē