Ideja apvienot apvienot bibliotēku un dārzu nav jauna (piemēri minēti jau senajā Ķīnā). Mūsdienās izpētīts, ka jumta dārzi, apzaļumotas lasītavas, fitosienas ir ne tikai skaists interjera elements vien, jo augi bibliotēkās uzlabo mikroklimatu un gaisa kvalitāti, kā arī veicina radošu vidi un kopienas un bibliotēkas sadarbību. Izdevuma autores apraksta piemērus no daudzām valstīm, analizējot gan ieguvumus, gan problēmas. Grāmatas lasītāji gūs gan iedvesmu savas bibliotēkas apzaļumošanai, gan praktiskus padomus un pieredzes stāstus.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē