Institucionālais repozitorijs jau ir kļuvis par akadēmiskās bibliotēkas standartu. Šī rokasgrāmata koncentrētā veidā apkopo būtiskākās lietas, kas jāzina par mūsdienu institucionālo repozitoriju pārvaldību. Izdevuma pirmajā daļā lasāmi raksti par plānošanu, krājuma veidošanas politikas izstrādi, personāla jautājumu, tostarp mācībspēku un studentu piesaistīšanu, metadatu veidošanu, autortiesību ievērošanu un citiem jautājumiem, otrajā daļā stāstīts par gadījumu izpēti. Pārsvarā aprakstītie piemēri balstīti Ziemeļamamerikas valstu pieredzē, taču ir piedāvāts arī skatījums no Eiropas perspektīvas.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē